Lâm Chấn Huy – Vol 5

Để tải nhạc chuông, soạn tin MFS [TENBAIHAT] gửi 8645 hoặc vào http://sms.musicfaces.vn
  • Trăng Thề
  • Anh Chỉ Dám Nhá Máy Cho Em
  • Tôi Khóc Cho Em Ai Khóc Cho Tôi
  • Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng
  • Không Có Lần Thứ Ba
  • Không Ai Có Thể Thay Thế Tôi
  • Sự Thật
  • Sao Em Không Về
  • Em Là Tình Yêu Của Tôi

Trở lại

Copyright © 2005-2015 by MUSIC FACES. All right reserved.