DVD Phạm Anh Khoa “PAK & Bạn Trong Mưa”

Gửi ngày: 02/06/2010

DVD Live Show Phạm Anh Khoa với chủ đề “PAK & Bạn Trong Mưa” gồm nhiều ca khúc thành công của PAK. DVD hiện đang được phát hành tại các trung tâm băng đĩa trên toàn quốc.

PAK & Bạn Trong Mưa

Bình luận

Copyright © 2005-2017 by MUSIC FACES. All right reserved.