Mọi đóng góp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Music Faces.

Công ty cổ phần SXTM Những Gương Mặt Âm Nhạc
90 Đề Thám, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: +84 (8) 836 9561
Fax: +84 (8) 920 4155
Booking: 090-BOOK-MFS (090 266 5637)

Copyright © 2005-2017 by MUSIC FACES. All right reserved.