PAK Band

Phạm Anh Khoa đã trở lại cùng với PAK Band, một ban nhạc Rock do anh lập ra. Thứ Tư (Nào cùng bước) là bài hát đầu tiên của PAK Band.