Pre/Post Production

Phòng thu, phòng hậu kỳ, MIDI, thu ca, overdub, mix, mastering… được trang bị các thiết bị analog, digital và MIDI tối tân nhất hiện nay. Studio C làm việc MIDI trên hệ thống MOTU MIDI Express, Apple PowerMac G5, với phần mềm sequencer DP4.6 (MOTU), 2 máy PC trang bị VST Instruments và GigaStudio 3. Với các thiết bị synthesizers hàng đầu hiên nay như Roland XV-5080, MotifRack ES, Korg Triton rack, Akai S-2000, Kurzweil PC2X, Spectrasonic Stylus RMX, Trilogy, Atmosphere, Ivory Piano, MOTU Ethno, Symphonic… Studio C được trang bị hệ thống thu Pro Tool LE, MOTU HD896 và nhiều thiết bị ngoài tiêu chuẩn cao.

Studio C

Studio C

Thông tin kỹ thuật

Engineer

 • Đức Trí (Chief Producer, Berklee College Of Music, US)

Monitors

 • Event 20/20bas
 • Genelec 1031

Daw

 • Protool 69
 • MOTU Digital Perfomer 46

Computers

 • Powermac G5 18Ghz
 • Pentium 4 28Ghz
 • 1GB RAM [2]

Software

 • DP46 (Mac)
 • Protool LE 69 (Mac)
 • Peak
 • Wavelab 40
 • Toast
 • Finale (Mac
 • PC)
 • V-Stack
 • Reason 25

Plug-Ins

 • Waves
 • Bomb Factory
 • UAD-1
 • Auto-Tune

Virtual Instruments

 • Spectrasonics Stylus (Classic RMX)
 • MOTU MX4
 • Ethno
 • Symphonic
 • Ivory Piano
 • Trilogy
 • Atmosphere
 • Native Instrument B4
 • Steinberg The Grand
 • Groove Agent

Samplers

 • Akai S-2000
 • Gigastudio 3
Synths

 • Roland XV-5080
 • Yamaha Motifrack ES
 • Korg Triton-Rack
 • Roland JV-1080
 • Kurzweil PC2X (Orchestral, KB3) Keyboard Control

Interfaces

 • MOTU HD896
 • MOTU MIDI Express
 • Digi002 Rack

Preamps

 • Neve 1073 AMS (Dual, Worldclock)
 • Summit TPA-200A
 • Focusrite Octopre

Microphones

 • Manley Ref Tube
 • U87
 • KM-184 [2]
 • D-112
 • SM-81
 • BETA 57 [2]
 • MD-441 [2]
 • MD-421 [3]
 • AT-4050
 • AT-4033
 • AT-4041
 • MK Shotgun

Display

 • Apple Cinema 20″ Display
 • Viewsonic17” [2]

Mixers

 • Yamaha 01V (Monitoring)

Cables/Patchbay

 • Hosa Cables
 • Pro-Co Cables
 • AP Patchbay

Room Treaments

 • Auralex

Copyright © 2005-2017 by MUSIC FACES. All right reserved.