Cập nhật tất cả các thông nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, các gương mặt thương hiệu Việt Nam và thế giới

Cập nhật hồ sơ các người nổi tiếng, streamer, youtuber, hot face, hot tiktok tại Việt Nam và thế giới

Cập nhật các show sự kiện lớn, sự kiện âm nhạc, sự kiện điện ảnh, sự kiện giải trí tại các tỉnh thành Việt Nam